facebook 600 100 256 Kontakt

Jest wiele przyczyn dla których można szukać kontaktu z psychologiem, czy psychoterapeutą. Szereg osób umawiając się na pierwszą sesję ma trudności ze sprecyzowaniem, jaki był tego powód. Zazwyczaj wspólnym elementem jest brak wiary we własne możliwości. W gabinecie znajdziecie Państwo szeroką gamę możliwej pomocy. Z psychoterapii, a także z konsultacji psychologicznej korzystają pacjenci z osobna, z partnerem, małżonkiem, a nawet całą rodziną. Podczas spotkania wspólnie rozpoznajemy problem i dobieramy najbardziej odpowiedni rodzaj terapii do Państwa potrzeb i oczekiwań. Moją rolą jest pomoc w przezwyciężaniu trudności, odnajdywaniu w sobie sił pozwalających na zmianę. Konsultuję osoby dorosłe indywidualnie, prowadzę również terapię par i małżeństw.

   W gabinecie przeprowadzam diagnozę psychologiczną, która daje pacjentom możliwość poznania swojej osobowości, zasobów, procesów emocjonalnych, czy też oceny funkcjonowania poznawczego – co jest szczególnie istotne we wstępnym rozpoznaniu chorób otępiennych. Diagnoza psychologiczna oparta jest wyłącznie o testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

    Pracuję w nurcie integracyjnym: systemowo-ericksonowskim. Terapia ericksonowska daje nam możliwość koncentracji na posiadanych zasobach, aktualnych celach i poprawie bieżącej jakości życia. W terapii systemowej skupiamy się na funkcjonowaniu systemu rodzinnego, analizie istniejących schematów zachowania i wzorców komunikacji w rodzinie umożliwiając ich zmianę. Jako terapeuta RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) korzystam również z metod krótkoterminowej terapii poznawczo-behawioralnej, dążąc do zmiany nieracjonalnych przekonań i nawyków. Oddziaływania terapeutyczne mają tu na celu przede wszystkim uczenie pracy z przekonaniami, pozwalającej na samodzielną identyfikację niezdrowych myśli i postaw, a następnie ich zmianę na takie, które pacjent sam uzna za użyteczne.

   Jeśli odczuwacie Państwo:

smutek, apatię,
– napady lęku,
– przymus wykonywania pewnych czynności,
– brak koncentracji, rozdrażnienie,
– impulsywność, zmienność nastroju,
– problemy w relacjach,
– problemy ze snem,
– dolegliwości fizyczne o nieznanej przyczynie,
– zaburzenia odżywiania

być może warto skorzystać z pomocy psychologa.