facebook 600 100 256 Kontakt

Pierwsze 1–3 wizyt mają zawsze charakter konsultacji psychologicznych, w trakcie których wspólnie podejmujemy decyzję co do rodzaju problemu i sposobów dalszego postępowania.

Konsultacja psychologiczna: 50min – 100 zł
Psychoterapia indywidualna: 50min – 90 zł
Terapia par lub rodzin: 60min – 140 zł
Wizyta domowa (dojazd do 30km) wraz z koterapeutą: 60min – 250 zł

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA:
Badanie inteligencji skalą Wechslera WAIS-R – 200 zł
Badanie osobowości testem MMPI-2 – 200 zł
Badanie testami do diagnozy neuropsychologicznej – 150 zł